Om Återbruksfabriken

Återbruksfabriken skapar nya produkter av återvunnet material genom en bred konstnärlig och hantverkande verksamhet. Genom att omskapa produkter, förnya utseende eller användningsområde av saker och material som tänkt kastas, skapas nya ting. Dessa blir antingen tankeväckande föremål som inspirerar till reflektion, eller blir ting för nya användningsområden.

Verksamheten är konstnärligt versatil och uttrycker sig skulpturalt genom många olika material och former. Vi arbetar med handverktyg liksom med maskiner för att såga, forma och böja. Våra material är alla upptänkliga; trä, metaller, glas, tyg mm samt blandningar av dessa.

Återbruksfabriken anordnar även olika workshops och temakvällar där deltagare får prova på att arbeta återvunnet material och att skapa egna verk.

För barn finns ett Konstfritids, där vi träffas och skapar av återbrukat, äter mellanmål och pratar och diskuterar kring miljö, välmående och kreativitet.