• Återbruk när den är som bäst

  • Återbruksfabriken skapar av saker och material som tänkt kastas, och blir till produkter med förnyat utseende eller användningsområde
  • Kreativa workshops

  • anordnas inom många områden. Vi skapar med lera, återbruk, porslinsmålning och kransbindning etc
  • Många av materialen har ursprungligen används till annat än det som skapats
  • Återbruksfabriken värnar om hantverk, konstnärlighet, kvalitet och miljö. Detta återspeglas i produkter som skapas, material och de workshops som anordnas.

Återbruk när den är som bäst

Återbruksfabriken skapar av saker och material som tänkt kastas, och blir till produkter med förnyat utseende eller användningsområde

Kreativa workshops

anordnas inom många områden. Vi skapar med lera, återbruk, porslinsmålning och kransbindning etc
Många av materialen har ursprungligen används till annat än det som skapats
Återbruksfabriken värnar om hantverk, konstnärlighet, kvalitet och miljö. Detta återspeglas i produkter som skapas, material och de workshops som anordnas.

NYHETER

Öppet Hus

Återbruksfabriken anordnar Öppet Hus där du kan komma och se hur barnverksamheten Konstfritids fungerar.

Läs mer

Konstfritids

Nästa vecka startar Konstfritids igen!

Konstfritids är en kurs i återbruk och hållbarhet, där barnen jobbar kreativt med material som tänkt kastas eller inte används. De får lära sig att arbeta med problemlösning, formgivning, hantera enkla verktyg och maskiner.

LÄS MER

Workshop Återbruka textil

Under denna workshop får du tips och idéer på hur du på enkelt sätt kan omvandla kläder och textil, du inte längre använder, till inredning eller andra användbara saker. 

LÄS MER